Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Deň otvorených dverí a zápis do I. ročníka
Aktualizované: 21.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Deň otvorených dverí a zápis do I. ročníka Január dal poriadne zabrať nielen žiakom, ktorí si chceli na poslednú chvíľu vylepšiť svoje polročné vysvedčenie, ale aj tým učiteľom, ktorí sa podieľali na akciách pripravovaných pre širokú rodičovskú verejnosť. 21. a 22. januára 2013 sa naša škola zaodela do slávnostného šatu. Ten starostlivo pripravovali učitelia a žiaci, aby ukázali všetkým, ktorí k nám zavítajú na deň otvorených dverí a na zápis do 1.ročníka videli, akých šikovných žiakov máme. Zimnú krajinu pripomínali pri vchode snehuliaci, strom ovešaný vtáčími búdkami a iné výtvory našich žiakov. sme len čakali na návštevníkov. A na seba nenechali dlho čakať. Prišli sa pozrieť rodičia starších i mladších, a ak videli hodinu matematiky či informatiky. Prišli deti z materskej školy v sprievode p. riaditeľky Filipjakovej, aby si pozreli školu, ktorej sa stanú o polroka žiakmi prvákmi. Videli triedy, žiakov, učebne a posilnení obedom sa vrátili do škôlky na popoludňajší odpočinok. Ktovie, možno sa im o budúcej škole aj snívalo. A počas toho všetkého ich rodičia do školy hneď aj zapísali. Do videnia v septembri, milí prváci!
2 2