Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Mikuláš
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Svätý Mikuláš Svätý Mikuláš, pre zvyky s ním spojené, patrí pre deti medzi najobľúbenejších svätcov. Vďačí za to obdarúvaniu, ktorým pomáhal chudobným dievčatám. Práve tu môžeme nájsť základ dnešných zvykov obdarúvať sa drobnými darčekmi v deň úmrtia čiže zrodenia sa pre nebo tohto svätca. Dar byť prejavom nezištnej lásky, pomoci a nie vypočítavosťou. Preto aj dnes svätý Mikuláš chodí potajme v noci. Keď ho zazriete, ako k vám letí z neba, kam sa za svoju lásku a štedrosť dostal, spoznáte ho podľa toho, že bude mať oblečené kňažské rúcho červenej farby, pretože trpel a bol aj väznený za vieru v Boha. V ruke bude mať berlu, na hlave mitru, pretože to symboly biskupa a tým svätý Mikuláš bol. Každoročne si skutky svätého Mikuláša pripomíname rozhlasovou reláciou a triednymi besiedkami, počas ktorých deti v triedach spievajú koledy, ozdobujú si triedy a najstarší žiaci v maskách Mikuláša, čerta a anjela obdarúvajú deti sladkosťami. Alebo že by to neboli deviataci, ale skutočný Mikuláš so svojimi pomocníkmi? Čo vy na to?
2 2