Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Mikuláš
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Svätý Mikuláš Svätý Mikuláš, pre zvyky s ním spojené, patrí pre deti medzi najobľúbenejších svätcov. Vďačí   za   to   obdarúvaniu,   ktorým   pomáhal   chudobným   dievčatám.   Práve   tu   môžeme   nájsť   základ   dnešných zvykov   obdarúvať   sa   drobnými   darčekmi   v   deň   úmrtia   čiže   zrodenia   sa   pre   nebo   tohto   svätca.   Dar   má   byť   prejavom nezištnej lásky, pomoci a nie vypočítavosťou. Preto   aj   dnes   svätý   Mikuláš   chodí   potajme   v   noci.   Keď   ho   zazriete,   ako   k   vám   letí   z   neba,   kam   sa   za   svoju lásku   a   štedrosť   dostal,   spoznáte   ho   podľa   toho,   že   bude   mať   oblečené   kňažské   rúcho   červenej   farby,   pretože   trpel   a bol   aj   väznený   za   vieru   v   Boha.   V   ruke   bude   mať   berlu,   na   hlave   mitru,   pretože   sú   to   symboly   biskupa   a   tým   svätý Mikuláš bol.   Každoročne   si   skutky   svätého   Mikuláša   pripomíname   rozhlasovou   reláciou   a   triednymi   besiedkami,   počas ktorých   deti   v   triedach   spievajú   koledy,   ozdobujú   si   triedy   a   najstarší   žiaci   v   maskách   Mikuláša,   čerta   a   anjela obdarúvajú   deti   sladkosťami. Alebo   že   by   to   neboli   deviataci,   ale   skutočný   Mikuláš   so   svojimi   pomocníkmi?   Čo   vy na to?
2 2