Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Vianočná akadémia
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Vianočná akadémia Najkrajšími   sviatkami   roka   sú   pre   všetkých   nás   Vianoce.   Sviatky   plné   čara,   lásky   a   porozumenia.   Tieto myšlienky   sa   prelínali   ďalšou   našou   tradičnou   akciou.   V   piatok   14.   decembra   žiaci      našej   školy   pripravili   pod vedením   svojich   pedagógov   pre   svojich   najbližších   vianočnú   akadémiu.   Všetci   pozvaní   sa   stretli   v   slávnostne vyzdobenej   školskej   jedálni,   ktorú   zdobili   vianočné   stromčeky,   girlandy   a   slávnostnú   atmosféru   dotváralo   mihotavé svetlo sviec.        Hodnotný   kultúrny   program   bol   výsledkom   náročnej   prípravy,   ukázal   talent   mnohých   detí,   silu   kolektívu, radosť   zo   spoločnej   práce.   Dojemné   scény   sa   striedali   s   ukážkami   zvykov   na   dedine,   spevom,   tancom,   pastierskymi hrami,   vinšovačkami   i   veselými   tančekmi. Vianočná   akadémia   sa   skončila   spoločnou   záverečnou   piesňou Tichá   noc, po ktorej sa všetci návštevníci plní blaženosti rozišli do svojich domovov v očakávaní najkrajších sviatkov roka.
2 2