Základná škola Veľká Ida
Akcie 2012/2013 - Vianočná akadémia
Aktualizované: 11.02.2013
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
Vianočná akadémia Najkrajšími sviatkami roka pre všetkých nás Vianoce. Sviatky plné čara, lásky a porozumenia. Tieto myšlienky sa prelínali ďalšou našou tradičnou akciou. V piatok 14. decembra žiaci našej školy pripravili pod vedením svojich pedagógov pre svojich najbližších vianočnú akadémiu. Všetci pozvaní sa stretli v slávnostne vyzdobenej školskej jedálni, ktorú zdobili vianočné stromčeky, girlandy a slávnostnú atmosféru dotváralo mihotavé svetlo sviec. Hodnotný kultúrny program bol výsledkom náročnej prípravy, ukázal talent mnohých detí, silu kolektívu, radosť zo spoločnej práce. Dojemné scény sa striedali s ukážkami zvykov na dedine, spevom, tancom, pastierskymi hrami, vinšovačkami i veselými tančekmi. Vianočná akadémia sa skončila spoločnou záverečnou piesňou Tichá noc, po ktorej sa všetci návštevníci plní blaženosti rozišli do svojich domovov v očakávaní najkrajších sviatkov roka.
2 2