Základná škola Veľká Ida
Deň zdravej výživy
Aktualizované: 22.11.2013
Deň zdravej výživy 16. október je Svetovým dň om výživy, a preto si už tradič ne koncom októbra pripomíname tento deň sprievodnými akciami.  Najoč akávanejšou bola ochutnávka zdravých nátierok. D eň zdravej výživy sme si pripomenuli  23.10. 2013 . Ž iaci a uč itelia mali možnosť v školskej jedálni zakúpiť chlebíč ky s tými najrôznejšími a veľmi chutnými nátierkami, medzi ktorými nechýbala syrová, šunková, tuniaková, slivkovo - č okoládová, zelerová, medová, rybacia, zeleninová, mrkvová a drožďová nátierka , na ktorých príprave sa podieľali uč itelia našej školy. Zároveň si mohol každý žiak zakúpiť aj veľmi chutný ovocný č aj s citrónom. V tento deň školu zdobili plagáty o zdravej výžive. Našli ste ich nielen v jedálni, ale aj v každej triede a chodbe školy . Súč asťou ochutnávky zdravých nátierok bola aj debata o zdravom spôsobe života vedená p. uč. Černou, Spišiakovou a Feliksovou, ktorá pri žiakoch I. stupňa bola obohatená aj o pohybovú aktivitu. Žiakom chlebíč ky s nátierkami veľmi chutili, a preto pevne veríme, že sa v ďalšom školskom roku opäť pri ochutnávke zdravých jedál všetci stretneme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.