Základná škola Veľká Ida
Európsky deň jazykov
Aktualizované: 20.11.2013
Európsky deň jazykov 26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutoč ným jazykovým bohatstvom: používa sa v nej 23 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov pôvodných komunít. Nesmieme zabudnúť ani na jazyky, ktorými hovoria občania pochádzajúci z iných krajín. S cieľom upozorniť na toto nezmerné jazykové bohatstvo odštartovala v roku 2001 Európska únia a Rada Európy projekt, ktorým si pripomíname jazykové bohatstvo Európy. Aj m y sme sa zapojili do tohto projektu, hoci nám to nevyšlo presne v ten deň. Cieľom stretnutia bolo pripomenúť si, že: Nauč šiť sa jazyk druhých ľudí je dobrou cestou k  vzájomnému porozumeniu a k prekonávaniu kultúrnych rozdielov. Vyučujúci pripravili pre žia kov druhého stupň a zábavno - pouč né popoludnie, ktoré sa nieslo v príjemnej uvoľnenej atmosfére, kde žiaci nielen získavali cenné informácie, ale sami boli vtiahnutí do aktivít, pri ktorých museli preukázať osvojené vedomosti i  jazykové zruč nosti. Napokon sa uč ebňou ozývali tóny prekrásnych piesní v rôznych jazykoch, ktoré si všetci prítomní s chuťou zaspievali. Bolo to príjemné podujatie.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.