Základná škola Veľká Ida
Exkurzia deviatakov
Aktualizované: 15.12.2013
Exkurzia deviatakov Dňa 22. októbra sa žiaci IX. A triedy spolu s výchovnou poradkyň ou PaedDr. Hribovou zúč astnili exkurzie pod názvom Správna voľba školy, ktorá sa konala v priestoroch SOŠ dopravnej v Košiciach. Záštitu nad týmto podujatím prevzal Košický samosprávny kraj. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s prezentáciami stredných škôl i priamo s vyuč ujúcimi a študentmi stredných škôl. KAM NA STREDNÚ ŠKOLU???
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.