Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 25.03.2014
Výchova mladej generácie k láske a úcte k materinskej reči i k umeleckému slovu je jednou z hlavných úloh školy. Medzi ne patrí i pestovanie pozitívneho vzťahu k umeleckej literatúre a umeleckému prednesu. S týmto cieľom sme pripravili 60. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Dňa 13.  marca sa v školskej knižnici stretli  recitátori, ktorí si pripravili ukážky zo svetovej i slovenskej literatúry a svojím prednesom nám pripravili príjemný umelecký zážitok. Výsledky školského kola boli nasledovné: I. kategória - prednes prózy: 1. miesto – Kornélia Pomothyová – II. A 2. miesto – Brigita Harbulyáková – III. A 3. miesto – Liana Kováčová – III. A   prednes poézie: 1. miesto – Simona Jakelová – II. A 2. miesto – Natália Lukáčová – I. A 3. miesto – Matej Götz – II. A                  Patrik Lipták – I. A   II. kategória – prednes prózy: 1. miesto – Natália Berdisová – IV. A 2. miesto – Michaela Štrompová– V. A 3. miesto – Michaela Humenská– V. A prednes poézie: 1. miesto – Matúš Papernik – VIII. A 2. miesto –  Lenka Škulková – IV. A 3. miesto –  Dávid Vilinský III. kategória -  prednes prózy: 1. miesto – Noémi Kiglerová –  VII. A 2. miesto – Erika Urbánová – VIII. A 3. miesto -  Diana Molitorisová – VII. A               Patrik Brezo – VII. A prednes poézie: 1. miesto – Bernadett Tóthová – VIII. A 2. miesto – Mária Kövešdiová  – IX. A Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.