Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 25.03.2014
Výchova mladej generácie k láske a úcte k materinskej reči i k umeleckému slovu je jednou z hlavných úloh školy. Medzi ne patrí i pestovanie pozitívneho vzťahu k umeleckej literatúre a umeleckému prednesu. S týmto cieľom sme pripravili 60. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Dňa 13. marca sa v školskej knižnici stretli recitátori, ktorí si pripravili ukážky zo svetovej i slovenskej literatúry a svojím prednesom nám pripravili príjemný umelecký zážitok. Výsledky školského kola boli nasledovné: I. kategória - prednes prózy: 1. miesto – Kornélia Pomothyová – II. A 2. miesto – Brigita Harbulyáková – III. A 3. miesto – Liana Kováčová – III. A prednes poézie: 1. miesto – Simona Jakelová – II. A 2. miesto – Natália Lukáčová – I. A 3. miesto – Matej Götz – II. A Patrik Lipták – I. A II. kategória – prednes prózy: 1. miesto – Natália Berdisová – IV. A 2. miesto – Michaela Štrompová– V. A 3. miesto – Michaela Humenská– V. A prednes poézie: 1. miesto – Matúš Papernik – VIII. A 2. miesto – Lenka Škulková – IV. A 3. miesto – Dávid Vilinský III. kategória - prednes prózy: 1. miesto – Noémi Kiglerová – VII. A 2. miesto – Erika Urbánová – VIII. A 3. miesto - Diana Molitorisová – VII. A Patrik Brezo – VII. A prednes poézie: 1. miesto – Bernadett Tóthová – VIII. A 2. miesto – Mária Kövešdiová – IX. A Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.