Základná škola Veľká Ida
Návšteva divadla
Aktualizované: 22.11.2013
Návšteva divadla O tom, že máme radi kultúrne podujatia, svedč í fakt, že tak ako po iné roky aj tentoraz sme sa vybrali do Štátneho divadla v Košiciach. Návštevu divadelného predstavenia zorganizoval p. uč. Tužinský. Spolu s ním sa 7. novembra do divadla vybralo aj 29 žiakov z V. A, VI. A a VII. A triedy. Žiakov spolu s pánom uč iteľom sprevádzali pani riaditeľka Besterciová a pani uč iteľka Hribová. Predstavenie s názvom Najdúch bolo pre nás pekným kultúrnym zážitkom. Okrem toho, že sme si pozreli dielo klasickej slovenskej literatúry, zopakovali sme si lekciu slušného správania – do divadla sme sa pekne vyobliekali, aby sme dokázali, že to nie je každodenná záležitosť. A keď sme mali možnosť po predstavení prejsť sa po meste a zastaviť sa v Optime, aby sme sa obč erstvili, krajší deň sme si nemohli predstaviť. Ďalšie školské „ dobrodružstvo“ stálo za to.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.