Základná škola Veľká Ida
Návšteva diplomatov
Aktualizované: 25.03.2014
Návšteva diplomatov Na   Základnej   škole   vo   Veľkej   Ide   rozbehla   od   septembra   mimovládna   organizácia ETP   Slovensko   projekt,   ktorý   rozvíja   schopnosti   detí   zo   sociálne   znevýhodneného prostredia.   Ide   o   vyučovanie   metódou   špeciálnej   pedagogiky,   ktorá   sa   používa   v päťdesiatich   krajinách   sveta   a   vznikla   v   Izraeli   po   druhej   svetovej   vojne,   keď   sa tam   vracali   deti   po   holokauste.   Tie   boli   v   tom   čase   tiež   znevýhodnené   oproti ostatným deťom. Výučba     metódou     FIE     prebieha     formou     dopoludňajšieho     vyučovania     a popoludňajšieho   školského   klubu,   ktorý   trvá   3   hodiny.   Učitelia   pri   práci   s   deťmi prepájajú   rómsky   a   slovenský   jazyk.   Vyučovanie   prebieha   v   nultom   ročníku,   ktorý navštevujú deti vo veku 6 rokov. Na    popoludňajšiu    výučbu    vo    Veľkej    Ide,    ktorá    sa    realizuje    formou Feuersteinovho   inštrumentálneho   obohacovania   (FIE),   sa   prišli   v   piatok   25.   októbra 2013   pozrieť   americkí   diplomati   z   veľvyslanectiev   zo   Slovenska,   Česka,   Srbska   a Bulharska. Diplomat Jamal Al-Mussawi z americkej ambasády na Slovensku vysvetlil účel návštevy. „Pozval som aj kolegov z amerických veľvyslanectiev v Srbsku, Bulharsku a Česku. Chceli sme sa informovať o situácii a zároveň si porovnať skúsenosti z týchto krajín,“ spresnil americký diplomat s tým, že ide aj o výmenu nápadov, ktoré by sa mohli vyskúšať v jednotlivých krajinách. Al-Mussawi dodal, že z toho, čo videli v našej škole, si odnášajú pozitívne dojmy a výsledky  práce s týmito deťmi aj po takom krátkom období sú viditeľné. „Zatiaľ sme videli len pozitívne veci, aj keď išlo len o pol dňa,“ zhrnul dojmy Al-Mussawi .
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.