Základná škola Veľká Ida
Návšteva
Aktualizované: 27.03.2014
Návšteva nemeckého veľvyslanca s manželkou a britského veľvyslanca V   utorok,   14.1.2014,   sme   mali   možnosť   predstaviť   činnosť   a   aktivity   ETP Slovensko   manželke   nemeckého   veľvyslanca   v   SR,   pani   Maryann   Schmunk.   Problém   boja   so sociálnym   vylúčením   a   chudobou   je   jej   blízky,   keďže   sama   má   skúsenosti   s   rozvojovou prácou v Juhoafrickej republike v období priamo po skončení apartheidu.   Z   jednou   jej      zastávok   bola   aj   návšteva   Základnej   školy   vo   Veľkej   Ide,   kde   s veľkým   záujmom   sledovala   priebeh   výučby   pomocou   F euersteinovho   inštrumentálneho obohacovania    v   školskom   klube.   Pani   Schmunk   bola   očarená   z   výučby,   ktorú   jej sprístupnili   naši   učiteľa,   ktorí   sú   do   tohto   projektu   Učme   sa   učiť    sa   v   rámci   našej školy   zapojení.   Tento   deň   bol   skutočne   obohacujúci   pre   obe   strany.   Pani   Schmunk prejavila   záujem   pomôcť   pri   organizácii   návštevy   ďalších   zahraničných   diplomatov, pretože   verí,   že   by   to   pre   nich   mohlo   byť   rovnako   zaujímavé   a   tiež   ponúkla   ETP   pomoc pri   získavaní   prostriedkov   zo   súkromného   a   mimovládneho   sektora   v   Nemecku.   Za prejavený   záujem   a   ponúknutú   pomoc   ďakujeme   a   tešíme   sa   na   ďalšie   spoločné stretnutie. Návšteva veľvyslanca Veľkej Británie na Slovensku Neprešlo   ani   pár   dní   a      16.   1.   2014   sme   v   popoludňajších      hodinách   na   našej škole   privítali   veľvyslanca   Veľkej   Británie,   ktorý   sa   zaujímal   o   tento      projekt, ktorý      využíva   u   nás   menej   známu   metódu   vyučovania,   ktorá   už   pomohla   viacerým štátom.   Naši   učiteľa   nultých   ročníkov   si   pripravili   hodinu,   ktorú   odučili   za prítomnosti   veľvyslanca.   Veľvyslanec   z   tejto   hodiny   odchádzal   plný   dojmov   a   nových nápadov.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.