Základná škola Veľká Ida
Návšteva
Aktualizované: 27.03.2014
Návšteva nemeckého veľvyslanca s manželkou a britského veľvyslanca V utorok, 14.1.2014, sme mali možnosť predstaviť činnosť a aktivity ETP Slovensko manželke nemeckého veľvyslanca v SR, pani Maryann Schmunk. Problém boja so sociálnym vylúčením a chudobou je jej blízky, keďže sama skúsenosti s rozvojovou prácou v Juhoafrickej republike v období priamo po skončení apartheidu. Z jednou jej zastávok bola aj návšteva Základnej školy vo Veľkej Ide, kde s veľkým záujmom sledovala priebeh výučby pomocou F euersteinovho inštrumentálneho obohacovania v školskom klube. Pani Schmunk bola očarená z výučby, ktorú jej sprístupnili naši učiteľa, ktorí do tohto projektu Učme sa učiť sa v rámci našej školy zapojení. Tento deň bol skutočne obohacujúci pre obe strany. Pani Schmunk prejavila záujem pomôcť pri organizácii návštevy ďalších zahraničných diplomatov, pretože verí, že by to pre nich mohlo byť rovnako zaujímavé a tiež ponúkla ETP pomoc pri získavaní prostriedkov zo súkromného a mimovládneho sektora v Nemecku. Za prejavený záujem a ponúknutú pomoc ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. Návšteva veľvyslanca Veľkej Británie na Slovensku Neprešlo ani pár dní a 16. 1. 2014 sme v popoludňajších hodinách na našej škole privítali veľvyslanca Veľkej Británie, ktorý sa zaujímal o tento projekt, ktorý využíva u nás menej známu metódu vyučovania, ktorá pomohla viacerým štátom. Naši učiteľa nultých ročníkov si pripravili hodinu, ktorú odučili za prítomnosti veľvyslanca. Veľvyslanec z tejto hodiny odchádzal plný dojmov a nových nápadov.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.