Základná škola Veľká Ida
Občianske združenie ETP Slovensko
Aktualizované: 19.06.2014
Občianske združenie ETP Slovensko V   piatok,   6.júna,   zorganizovalo   občianske   združenie   ETP   Slovensko   mobilný seminár   pre   pozvaných   predstaviteľov   zahraničných   veľvyslanectiev   na   Slovensku, Zastúpenia    Európskej    komisie    na    Slovensku,    Humanitárneho    programu    LDS    a    tiež zástupcov   Úradu   vlády   SR.   Na   seminári   sa   zúčastnil   veľvyslanec   Belgicka,   veľvyslanec USA,   veľvyslankyňa   Nórska,   veľvyslankyňa   Slovinska,   riaditeľ   odboru   riadenia   a implementácie   švajčiarskeho   finančného   mechanizmu   z   Úradu   vlády   SR,   zástupca   Agentúry kanadskej   pohraničnej   služby,   politický   špecialista   z   Veľvyslanectva   USA,   politická tajomníčka   zo   Zastúpenia   Európskej   komisie   na   Slovensku,   tajomníčka   pre   politické, európske   a   mediálne   záležitosti   z   Veľvyslanectva   Holandského   kráľovstva,   Cirkev Ježiša Krista  svätých neskorších dní a Slovenské humanitárne služby. Všetci   prítomní   na   pozvanie   starostu   obce   navštívili   Obecný   úrad   vo   Veľkej   Ide   a Základnú školu, kde bol prezentovaný pilotný projekt „Učme sa učiť sa“.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.