Základná škola Veľká Ida
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aktualizované: 27.03.2014
Olympiáda zo slovenského jazyka 13. decembra 2013   víťazka školského kola  olympiády zo slovenského jazyka  Alexandra Stefánová reprezentovala našu školu na obvodovom kole v Košiciach. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR. Cieľom tejto olympiády je rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v materinskom jazyku, ich tvorivosť a v neposlednom rade prehĺbiť ich záujem o slovenský jazyk a literatúru. Po zvládnutí všetkých úloh porota udelila našej žiačke veľmi pekné 3. miesto. Nám neostáva nič iné len jej k úspechu zablahoželať a nech sa jej rovnako darí aj po absolvovaní  našej školy. Ďakujeme aj  PaedDr. Helene Hribovej,  ktorá žiačku pripravovala.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.