Základná škola Veľká Ida
Slávik našej školy
Aktualizované: 11.03.2014
Slávik našej školy Spievajže, si spievaj, spevavé stvorenie .... Aj takto sme mohli otvoriť spevácku súťaž Slávik našej školy, ktorá sa konala 27. 2. 2014. Tohtoroč nú súťaž v speve ľudových piesní sme trochu inovovali a hneď sme mali viac súťažiacich ako po minulé roky . Okrem slovenských ľudových piesní žiaci súťažili aj v speve rómskych ľudových piesní.  Do súťaže sa zapojili žiaci I. stupň a základnej školy a žiaci špeciálnych tried. Do súťaže sa prihlásilo 33 súťažiac ich, ktorí spievali sólo i vo dvojiciach. Hoci cieľom súťaže nebolo vyhrať, ale zaspievať si a spevom potešiť ostatných,  porota mala č o robiť, aby vybrala správne. Nakoniec rozhodla takto: I. kategória – najmladší žiaci: 1. Samuel Čisár, II. B 2. Mat ej Horváh, Dominik Jano, II. B 3. Anabela Mirgová, II. B II. kategória – ŠT 1. Vanesa Kuruová, VIII. ŠT 2. Ján Horváth, Martin Mata, III. AŠT 3. Daniela Horváthová, II. ŠT Všetkým výhercom blahoželáme! Ostatným úč astníkom ďakujeme za úč asť a tým, ktorí nenabral i odvahu prihlásiť sa do súťaže tento rok, želáme, aby o rok neváhali. Veď možno to budú oni, ktorí sa porote najviac zapáč ia.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.