Základná škola Veľká Ida
Štátny tajomník Ministerstva školstva SR
Aktualizované: 25.03.2014
Štátny tajomník Ministerstva školstva SR na návšteve v Základnej škole vo Veľkej Ide Základnú školu Veľká Ida v piatok, 24. 01. 2014, navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Štefan Chudoba, PhD., ktorého sprevádzali zástupcovia z oddelenia škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a rómskych komunít MŠVVaŠ SR, medzi nimi aj vedúci oddelenia Mgr. Ján Jaraba. Štátny tajomník sa spolu so zástupcami Ministerstva školstva zaujímali o spoluprácu Základnej školy Veľká Ida a občianskeho združenia ETP Slovensko, informovali sa predovšetkým o vzdelávaní detí pomocou metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorá pomáha rozvíjať vrodený kognitívny potenciál a komunikačné schopnosti detí a prispieva k celkovému zlepšeniu ich školských výkonov. Neskôr sa zástupcovia MŠVVaŠ SR nakrátko zastavili v triede nultého ročníka, kde sa deti zapojené do projektu Učme sa učiť sa vzdelávajú pomocou FIE, aby videli, ako metóda funguje v praxi. Túto metódu mu predviedli naši učiteľa nultého ročníka a špeciálna pedagogička, ktorá sa týmto žiakom venuje popoludňajších hodinách v školskom klube. Štátny tajomník, pán Ing. Štefan Chudoba, PhD., si hneď po vstupe do triedy sadol k deťom do lavice a keď videl, čo všetko ovládajú a ako pohotovo reagujú, za ich šikovnosť ich pochválil.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.