Základná škola Veľká Ida
Stáž v rámci CVS
Aktualizované: 19.05.2014
Stáž v rámci CVS V   dňoch   23.   –   25.   apríla   2014   sa   na   našej   škole   uskutočnila   trojdňová   stáž   v   rámci CVS,    v    rámci    ktorej    sme    si    vymenili    skúsenosti        z    práce    so    žiakmi    zo    sociálne znevýhodneného   prostredia   so   ZŠ   na   Mládežníckej   3,   v   Košiciach   –   Šaci.   Na   partnerskú návštevu   k   nám   prišli   Mgr.   Vlastimil   Borufka   –   riaditeľ   školy,   pani   zástupkyňa   Mgr. Dravecká  a kolegyne, ktoré sa venujú  týmto žiakom.   Keďže   stáž   bola   naplánovaná   pri   príležitosti   Dňa   Zeme,   väčšina      aktivít   sa   viedla   v tomto   duchu.      Prvý   deň   sme   pripravili   prírodovedné   aktivity   so   zameraním   na   ochranu prírody.   V   popoludňajších   hodinách      v   rámci   záujmových   útvarov   sme   pripravili   športové súťaže      -   pre   II.   stupeň   ZŠ      volejbalový   turnaj,   pre   mladších   žiakov   p.   uč.   Babica   v spolupráci   s   p.   asistentom   Sedlákom   pripravili   dopravnú   súťaž   a   pre   ŠT   bola   pripravená Kinderiáda.   Kým   chlapci   športovali,   dievčatá   varili   tradičné   slovenské   a   rómske   jedlá   a spievali a tancovali pesničky. Rámci   druhého   dňa   sme   si   pripravili   pri   príležitosti      Medzinárodného   dňa   Rómov   kvíz     Spoznajme   sa   navzájom   a   v   popoludňajších   hodinách   odštartoval   II.   ročník   súťaže   Talentmánia.      V   piatok   25.   4.   2014   sme   spojili   príjemné   s   užitočným   a   spravili   sme   brigádu v   okolí   školy.      Cieľ   akcie   sa   nám   vydaril,   predstavili   sme   našim   susedom   našu   školu   a veríme, že sa u nás dobre cítili. 
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.