Základná škola Veľká Ida
Supervízia v rámci projektu - Učme sa učiť sa
Aktualizované: 25.03.2014
Supervízia v rámci projektu - Učme sa učiť sa V priebehu týždňa od 4. 8. novembra sa uskutočnila supervízia v rámci projektu Učme sa učiť sa. Nechama Tzaban , lektorka z Feuersteinovho inštitútu v Izraeli, počas týždňa navštívila školy v Košiciach a okolí. Na našej škole nás navštívila hneď prvý deň svojho pobytu na Slovensku. Dňa 4. novembra 2013 si Nechama Tzaban prišla pozrieť popoludňajšie vyučovanie detí. Zúčastnila sa celého popoludňajšieho vyučovania a potom sme následne mali aj vyhodnotenie celej našej činnosti. Pani Tzaban vyhodnotila našu prácu s deťmi a čo videla počas svojej návštevy, ako pracujeme so žiakmi, ohodnotila kladne.. Pani Nechama Tzaban sa aj sama zapojila do činnosti s deťmi.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.