Základná škola Veľká Ida
Supervízia v rámci projektu - Učme sa učiť sa
Aktualizované: 25.03.2014
Supervízia v rámci projektu - Učme sa učiť sa V   priebehu      týždňa   od   4.   –   8.   novembra   sa   uskutočnila   supervízia   v   rámci projektu   Učme   sa   učiť   sa.    Nechama   Tzaban ,   lektorka   z   Feuersteinovho   inštitútu   v Izraeli,   počas   týždňa   navštívila   školy   v   Košiciach   a   okolí.   Na   našej   škole   nás navštívila   hneď   prvý   deň   svojho   pobytu   na   Slovensku.   Dňa   4.   novembra   2013    si   Nechama Tzaban        prišla    pozrieť    popoludňajšie    vyučovanie    detí.    Zúčastnila    sa    celého popoludňajšieho   vyučovania   a   potom   sme   následne      mali   aj   vyhodnotenie   celej   našej činnosti.   Pani      Tzaban   vyhodnotila   našu   prácu   s   deťmi   a   čo   videla   počas   svojej návštevy, ako pracujeme so žiakmi, ohodnotila kladne..               Pani Nechama Tzaban sa aj sama zapojila do činnosti s deťmi.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.