Základná škola Veľká Ida
Talentmánia
Aktualizované: 19.05.2014
Talentmánia Dňa 25.4.2014 sa v našej škole uskutočnil 2.ročník súťaže s názvom ,,Talentmánia – Aj ZŠ Veľká Ida má talent“. Zúčastnili sa na nej žiaci I., II. stupňa a špeciálnych tried. Súťažilo sa v štyroch disciplínach a to v speve, v tanci, kresbe a v recitácii. Súťažiacich hodnotila nekompromisná porota v zložení v podaní p. uč. Tužinského, p. uč Černej a p. uč. Babicu. Súťažiacich povzbudzovalo nielen skvelé publikum, ale aj moderátorky – p. uč. Spišiaková a p. uč. Feliksová. Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení krásnymi vecnými cenami a diplomom. Celú súťaž zvukovo zabezpečil p. uč. Matta. Na úprave telocvične sa podieľala p. uč. Tóth. Súťažiacim ako aj všetkým učiteľom, ktorí pripravovali túto skvelú súťaž srdečne ďakujeme a tešíme sa na 3.ročník súťaže o rok.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.