Základná škola Veľká Ida
Tekviciáda
Aktualizované: 22.11.2013
Tekviciáda Jeseň – pani bohatá, sfarbila do zlata nielen stromy, ale aj dopriala zlatej farby i hlávkam tekvíc. A tak sme si zasúťažili vo vyrezávaní tekvíc. Tekviciády sa zúč astnili starší i mladší žiaci a z vyrezaných hlávok súťažiaci za pomoci uč iteľov vyzdobili vstupnú chodbu školy a z vyrezaných tekvíc pripravili výstavku. Do tejto súťaže sa zapojili:             Carmen Németová Michaela Štrompová Nikola Vitániová Lívia Kövešdiová Vivien Kanócová Noémi Kiglerová Diana Molitorisová Alexandra Štefánová Lucia Harbulyáková Týmto starším dievč atám výdatne asistovali mladší žiaci, dokonca sa nedali zahanbiť ani prváci č i nulťáci. Z tých najmladších spomenieme Marka Csiszára , Venušu Csiszárovú a Jozefa Horvát a z 0.C, z prvákov to bol Marián Balog a Sean Horváth , II. B zastupovala Edita Balogová . Najviac však bolo štvrtákov – Daniel Hajduč ek, Tomáš Kulik, Kristián Szabó, Dominik Lukács, Peter Koč iš, Alojz Horváth, Kornélia Horváthová, Lili Ignáthová , Ema Sokáč ová i Natálka Berdisová . Hoci pre starších chlapcov táto súťaž nebola práve najzaujímavejšia, mladší ukázali, že ani estetika im nie je cudzia. A aby nebodaj nedošlo k úrazu, patronát nad tekviciádou mali : Mgr. Radvanová, Ing. Stahovcová, Mgr. Timárová, Mgr. Spišiaková, PaedDr. Hribová, p. Nagyová a PaedDr. Horváth .
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.