Základná škola Veľká Ida
Týždeň slovenských knižníc
Týždeň slovenských knižníc 31.3- 4.4.2014 Každoročne sa v mesiaci marec, ktorý je aj ,, mesiacom knihy“, realizuje v slovenských školách aj tzv. ,,Týždeň slovenských knižníc“. V tomto školskom roku sa táto školská akcia v našej škole realizovala v školskej knižnici a to v dňoch od 31.marca do 4.apríla 2014. Zúčastnili sa na nej žiaci I. a II. stupňa. 31.marca si v popoludňajších hodinách žiaci vypočuli zaujímavú prednášku o knižniciach a knihách, ktorú im pútavo predniesla p.uč.Hribová. O deň neskôr si žiaci získané vedomosti z prednášky ako aj svoje mnohé ďalšie poznatky otestovali v zaujímavom interaktívnom kvíze, ktorý im pripravila p. uč. Černá, p. uč. Feliksová a p. uč. Spišiaková, s ktorými si tí najmladší zaspievali aj krásne piesne. V závere tohto náučno-zábavného popoludnia bol každý účastník odmenený krásnou medailou a diplomom. Na konci ,,Týždňa slovenských knižníc“ mali žiaci každého ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry možnosť zahrať sa na básnikov a spisovateľov a vymyslieť buď krásnu báseň, pútavý príbeh alebo navrhnúť zaujímavý obal knihy. Celý týždeň sa niesol v znamení vynikajúcej nálady, úsmevu a chuťou tvoriť nové veci. Pevne veríme, že v ďalšom školskom roku nás bude na podobnej školskej akcii ešte viac.
Aktualizované: 19.05.2014
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.