Základná škola Veľká Ida
Vianočná burza
Aktualizované: 13.03.2014
Vianoč ná burza Čo pre vás znamená predvianoč ný č as? Vravíte, že je to vôň a ihlič ia, teplý vianoč ný č aj , chutné koláč iky, alebo veľa drobností, ktorých kúpou plánujete potešiť srdcia svojich blízkych? Alebo sú to tóny vianoč ných kolied a piesní, rôzne vinš     e a priania do nového roka? Aj tak to u nás vyzeralo posledný týždeň pred vianoč nými prázdninami u nás v škole. Vlani sme do burzy napiekli koláč iky, no tento rok sme si už trúfli aj na prípravu ozdôb, darč ekov č i vianoč ných aranžmánov . Spolu s pani uč iteľkou Radvanovou a pánom uč iteľom Horváthom celý december pripravovali všakovaké zaujímavé výtvory žiač ky – č lenky školského parlamentu i mnohé iné šikovné dievč atá z V. A, VII. A, VIII. A a IX. A . Posledný týždeň sa konala burza, na kt orej tieto pekné výtvory aj predávali. A  že mali úspech, o tom svedč í aj výťažok. Čistý zisk z tejto krásnej akcie bol  60 eur. Pevne veríme, že sa nám podarilo vykúzliť č arovnú vianoč nú atmosféru. A dúfame, že všetci, ktorí si zakúpili nami vyrobené darč eky, sa z nich budú tešiť celé sviatky. A my sa tešíme , že sa v takomto slávnostnom duchu stretneme opäť o rok.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.