Základná škola Veľká Ida
Zaujímavosti zo sveta prírody
Aktualizované: 19.05.2014
,,Zaujímavosti zo sveta prírody“ Dňa   23.4.   2014   sa   v   školskej   knižnici      pri   príležitosti   Dňa   Zeme   v   dopoludňajších hodinách   uskutočnila      zábavno-vedomostno-náučná   dvojhodinovka   na   tému   ,,   Zaujímavosti   zo sveta   prírody“.   Zúčastnili   sa   na   nej   žiaci   z   II.   stupňa   vrátane   žiakov   z   MRK.   Aktivity   pre žiakov   pripravila   p.   uč.   Černá,   p.   uč.   Kardošová   a   p.   uč.   Valečková.   Stretnutie   za   začalo veľmi   zaujímavým   videom,   ktoré   pre   žiakov   pripravila   p.   uč.   Černá.   Ním   si   žiaci   mali možnosť   uvedomiť   význam   prírody   a   nevyhnutnosť   jej      neničenia,   zveľaďovania   a   ochrany človekom.   Neskôr   p.   uč.   Kardosová      poukázala   žiakom   na   najväčšie   globálne   ekologické problémy   sveta,   o   ktorých   sa   v   rámci   prednášky      neúnavne   diskutovalo.   Žiaci   si   mali možnosť   zasúťažiť   aj   vo   vedomostnom   kvíze,   prostredníctvom   ktorého   získali   zo   sveta prírody   doteraz   nepoznané   informácie.   V   ďalšej   časti      aktivít   bolo   úlohou   žiakov   5.   -7. ročníka      vypracovať   projekt   na   tému   ,,Ako   chrániť   Zem.“   Žiaci   8.   a   9.   ročníka   vytvorili   za pomoci   p.   uč.   Kardošovej   a   p.   uč.   Valečkovej   zaujímavú   mapu   Slovenska,   v   rámci   ktorej chceli   poukázať   na   chránené   živočíchy   a   rastliny   na   našom   území      a   poukázať   tak   na nevyhnutnosť   ich   ochrany.   Na   konci   tejto   zaujímavej   dvojhodinovky   bol   každý   účastník odmenený   krásnym   diplomom.   Pevne   veríme,   že   sa   budúci   rok   na   podobnej   aktivite   stretneme ešte vo väčšom počte..
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.