Základná škola Veľká Ida
Zaujímavosti zo sveta prírody
Aktualizované: 19.05.2014
,,Zaujímavosti zo sveta prírody“ Dňa 23.4. 2014 sa v školskej knižnici pri príležitosti Dňa Zeme v dopoludňajších hodinách uskutočnila zábavno-vedomostno-náučná dvojhodinovka na tému ,, Zaujímavosti zo sveta prírody“. Zúčastnili sa na nej žiaci z II. stupňa vrátane žiakov z MRK. Aktivity pre žiakov pripravila p. uč. Černá, p. uč. Kardošová a p. uč. Valečková. Stretnutie za začalo veľmi zaujímavým videom, ktoré pre žiakov pripravila p. uč. Černá. Ním si žiaci mali možnosť uvedomiť význam prírody a nevyhnutnosť jej neničenia, zveľaďovania a ochrany človekom. Neskôr p. uč. Kardosová poukázala žiakom na najväčšie globálne ekologické problémy sveta, o ktorých sa v rámci prednášky neúnavne diskutovalo. Žiaci si mali možnosť zasúťažiť aj vo vedomostnom kvíze, prostredníctvom ktorého získali zo sveta prírody doteraz nepoznané informácie. V ďalšej časti aktivít bolo úlohou žiakov 5. -7. ročníka vypracovať projekt na tému ,,Ako chrániť Zem.“ Žiaci 8. a 9. ročníka vytvorili za pomoci p. uč. Kardošovej a p. uč. Valečkovej zaujímavú mapu Slovenska, v rámci ktorej chceli poukázať na chránené živočíchy a rastliny na našom území a poukázať tak na nevyhnutnosť ich ochrany. Na konci tejto zaujímavej dvojhodinovky bol každý účastník odmenený krásnym diplomom. Pevne veríme, že sa budúci rok na podobnej aktivite stretneme ešte vo väčšom počte..
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.