Základná škola Veľká Ida
Basketbalový turnaj
Aktualizované: 01.03.2015
Basketbalový turnaj V priestoroch telocvič ne našej školy sa v mesiaci  december 2014 odohral basketbalový turnaj. Chlapci  a dievč atá boli rozdelení do dvoch vekových kategórií.  V prvej boli žiaci 5. - 6. roč níka a v druhej žiaci 7. - 9.  roč níka. Boje  boli zaujímavé až do samého záveru.  Víťazom v prvej vekovej  kategórii sa stali dievč atá  aj chlapci zo 6. B triedy .  Víťazom v druhej vekovej kategórii sa stali dievč atá aj  chlapci z 9. A triedy .
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.