Základná škola Veľká Ida
Beh zdravia – Deň srdca
Aktualizované: 27.10.2014
Beh zdravia – Deň srdca       V   dňoch   30.   septembra   a   3.   októbra   sa   žiaci   0.   –   4.   ročníka a      špeciálnych   tried   zapojili   do   aktivity   pri   príležitosti   Dňa   srdca aktivitou,   ktorá   sa   volala   Beh   zdravia.   Bol   to   už   4.   ročník   Behu zdravia, ktorý pripravili vyučujúci pre svojich žiakov.                     Víťazmi   sa   stali   najrýchlejší   bežci,   ktorí   prebehli   určenú   trasu   v   čo   najkratšom   čase.   Odmenení   však boli   všetci   žiaci,   ktorí   sa   zapojili   do   tejto   aktivity,      pretože   behom   zdravia   prispeli   k   lepšej   činnosti   svojho srdiečka. Všetci aktéri behu boli označení logom podujatia – pekným srdiečkom.       Žiaci   mali   radosť   z   tohto   behu,   svojich   spolužiakov   veselo   povzbudzovali   a   všetci   sa   už      tešia   sa   na ďalšiu účasť v budúcom ročníku.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.