Základná škola Veľká Ida
Botanikiáda
Aktualizované: 02.06.2015
Botanikiáda Naša   škola   sa   vo   februári   zapojila   do   projektu      Botanikiáda, ktorú   organizuje   U niverzita   Pavla   Jozefa   Šafárika   v   Košiciach pre   žiakov   piateho   ročníka   ZŠ.   Samotnému      regionálnemu   kolu predchádzalo    on-line    testovanie,    ktoré    prebehlo    14.    4.    2015 .Botanikiáda    sa    uskutočnila    20.    5.    2015    v Botanickej    záhrade UPJŠ   v Košiciach   a   niesla      podtitul   „Čo   ukrývajú   stromy“ .   Cieľom   podujatia   bolo   usporiadať príťažlivé   podujatie   pre   žiakov   a   učiteľov   zároveň,   zapojiť   do   projektu   talentovaných   žiakov   v oblasti   prírodných   vied   a   ešte   viac   ich   motivovať   k   štúdiu   danej   problematiky.   Prístupnou   formou informovať    o    význame    rastlín,    o    novinkách    pri    ich    pestovaní,    ochrane    a    tvorbe    životného prostredia,   zdravom   životnom   štýle   a   prostredníctvom   týchto   malých   nadšencov   botaniky   posúvať tieto   informácie   medzi   ich   rovesníkov   na   základných   školách.   Regionálneho   kola   sa   zúčastnili   dve žiačky V.A triedy- Liana Ignáthová a Kornélia Horváthová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.