Základná škola Veľká Ida
Čas premien
Aktualizované: 02.06.2015
Čas premien Už tradične pripravujeme pre našich žiakov prednášky súvisiace s dospievaním. Dňa 19. 5. 2015 sa žiačky 6. ročníka zúčastnili prednášky Čas premien. Výchovno–vzdelávací program o dospievaní, o puberte a jej nástrahách, o zmenách v tele a jeho premenách, o menštruácii a o potrebnej intímnej hygiene v tom čase, ako aj o duševnej i fyzickej kráse dievčat v období dospievania to boli témy, ktoré nepochybne zaujímajú všetky dospievajúce dievčatá. Kým prvá časť programu bola zameraná na poskytnutie zaujímavých informácií, v druhej časti programu sa žiačky mohli pýtať na akýkoľvek problém týkajúci sa tohto obdobia a na záver dostali malý darček - balíček na osobnú hygienu. Prednáška sa niesla v príjemnej atmosfére. Túto prednášku s názornými ukážkami previedla lektorka spoločnosti PROCTER&GAMBLE pani Ing. Zuzana Šutá.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.