Základná škola Veľká Ida
Čas premien
Aktualizované: 02.06.2015
Čas premien Už tradične pripravujeme pre našich žiakov prednášky súvisiace s dospievaním. Dňa   19.   5.   2015   sa   žiačky   6.   ročníka   zúčastnili   prednášky   Čas   premien.   Výchovno–vzdelávací program   o   dospievaní,   o   puberte   a   jej   nástrahách,   o   zmenách   v   tele   a   jeho   premenách,   o menštruácii   a   o   potrebnej   intímnej   hygiene   v   tom   čase,   ako   aj   o   duševnej   i   fyzickej   kráse dievčat   v   období   dospievania   –   to   boli   témy,   ktoré   nepochybne   zaujímajú   všetky   dospievajúce dievčatá.      Kým   prvá   časť   programu   bola   zameraná   na   poskytnutie   zaujímavých   informácií,   v druhej   časti   programu   sa   žiačky   mohli   pýtať   na   akýkoľvek   problém   týkajúci   sa   tohto   obdobia a na záver dostali malý darček - balíček na osobnú hygienu.   Prednáška sa niesla v príjemnej atmosfére. Túto prednášku s názornými ukážkami previedla lektorka spoločnosti PROCTER&GAMBLE pani Ing. Zuzana Šutá.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.