Základná škola Veľká Ida
Dejepisná olympiáda
Aktualizované: 18.01.2015
Dejepisná olympiáda         December bol mesiacom, na ktorý sme sa veľmi tešili. Očakávali sme    najkrajšie sviatky v roku - Vianoce a tešili sme sa aj  na prázdniny. Ale v tomto mesiaci sme spolu  našimi učiteľmi pripravovali aj vianočnú akadémiu pre rodičov. No a v neposlednom rade to boli súťaže, ktoré preverili naše vedomosti.  11. 12. 2014 sa konalo školské kolo Olympiády z dejepisu, ktoré sa uskutočnilo v školskej knižnici.  Zúčastnili sa na ňom žiaci 6.- 9. ročníka. Otázky boli stavané tak, aby preverili všeobecné poznatky žiakov z histórie a kultúry.  Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov s nasledovným umiestnením.      Najlepšie výsledky zo šiestakov získali Miška Štrompová a Matúš Paperník zo VI. A. Najviac súťažiacich sa zúčastnilo zo siedmeho  ročníka.  Najlepší výsledok získal Marek Szantovszki zo VII. A. Spomedzi ôsmakov sa víťazkou  stala Diana Molitorisová z VIII. A. Z 9. ročníka sa olympiády zúčastnili  3 žiačky, pričom najviac bodov získala Sandra Berecová z IX. A. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa chuti do učenia.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.