Základná škola Veľká Ida
Dejepisná olympiáda
Aktualizované: 18.01.2015
Dejepisná olympiáda December bol mesiacom, na ktorý sme sa veľmi tešili. Očakávali sme najkrajšie sviatky v roku - Vianoce a tešili sme sa aj na prázdniny. Ale v tomto mesiaci sme spolu našimi učiteľmi pripravovali aj vianočnú akadémiu pre rodičov. No a v neposlednom rade to boli súťaže, ktoré preverili naše vedomosti. 11. 12. 2014 sa konalo školské kolo Olympiády z dejepisu, ktoré sa uskutočnilo v školskej knižnici. Zúčastnili sa na ňom žiaci 6.- 9. ročníka. Otázky boli stavané tak, aby preverili všeobecné poznatky žiakov z histórie a kultúry. Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov s nasledovným umiestnením. Najlepšie výsledky zo šiestakov získali Miška Štrompová a Matúš Paperník zo VI. A. Najviac súťažiacich sa zúčastnilo zo siedmeho ročníka. Najlepší výsledok získal Marek Szantovszki zo VII. A. Spomedzi ôsmakov sa víťazkou stala Diana Molitorisová z VIII. A. Z 9. ročníka sa olympiády zúčastnili 3 žiačky, pričom najviac bodov získala Sandra Berecová z IX. A. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa chuti do učenia.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.