Základná škola Veľká Ida
Deň detí
Aktualizované: 14.06.2015
Deň detí Deň   1.6.2015   bol   v      našej   škole   venovaný   deťom.   Veď   bodaj   by   nie,   keď   mali   sviatok. Pri   tejto   príležitosti   bol   pripravený   program,   ktorý   sa   pre   žiakov   začínal   o 8:45   na   školskom dvore. Ako   tradične   sa   ho   zúčastnili   policajti   z OO   PZ vo   Veľkej   Ide,   ktorí   pre   zúčastnené   deti   pripravil   ukážku s vycvičenými    policajnými    psami.    Tie    nám    vo    svojej kráse    a pýche    ukázali,    ako    dokážu    počúvať    svojho „pána“    na    slovo,    či    ako    svojím    šikovným    čuchom vystopujú      drogy      a  priebehu      niekoľkých      sekúnd spacifikujú zločinca. Ďalej   nasledovala   prehliadka   zbraní,   nepriestrelných   viest   a   vybavenie   policajných   áut, ku   ktorým   mohli   žiaci   pristupovať   v skupinkách.   Zlatým   klincom   programu   boli   policajné kone, ktoré nám ukázali svoju eleganciu, poslušnosť a šikovnosť. Po   skončení   hlavného   programu   nasledoval   individuálny   program   jednotlivých   tried, na   ktorom   sa   dohodli   žiaci   s triednym   učiteľom.   Žiaci   mohli   využívať   telocvičňu,   školské multifunkčné   ihrisko,   mali   možnosť   opiecť   si   slaninku      alebo   špekáčiky.   V   pripravených súťažiach a hrách mali možnosť žiaci zmerať svoje sily vzájomne medzi sebou. K tomu   všetkému   Rada   rodičov   prispela   balíčkom      sladkostí,   aby   si   deti   mohli   aj zamaškrtiť. Deň detí sa skončil  o 12:30. A dúfame, že žiakom sa páčil. Správu napísala Mgr. Ivana Salaiová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.