Základná škola Veľká Ida
Deň narcisov
Aktualizované: 29.04.2015
Deň narcisov Ulice miest a obcí v jediný deň v roku 27. marca 2015 - zaplavia žlté narcisy a každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj Veľká Ida sa v tento deň zapojí do 19. ročníka celoslovenskej akcie Dňa narcisov , ktorú organizuje Liga proti rakovine. V tento deň prebehne verejno prospešná zbierka, ktorá sa bude realizovať v obci Veľká Ida, v ZŠ Veľká Ida a v ZŠ Perín. Učitelia a žiaci, ktorí budú do realizácie zapojení, budú označení identifikačným preukazom a pokladničkou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov pomôžete onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. A  keďže už máme aj hodnotenie akcie od organizátorov, dovoľujeme si pripojiť aj ich poďakovanie Vám, ktorí ste sa neváhali do tejto zbierky zapojiť a pripli si žltý narcis, ktorý ponúkali žiaci ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Výnos našej zbierky bol 286,40 eur. Ďakujeme všetkým.
- Poďakovanie ZŠ Veľká Ida
- Ďakovný list - 2015
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.