Základná škola Veľká Ida
Deň narcisov
Aktualizované: 29.04.2015
                                                             Deň narcisov   Ulice    miest   a   obcí   v   jediný   deň   v   roku   27.   marca   2015    -   zaplavia   žlté   narcisy   a každý,    kto    si    ich    pripne    na    svoj    odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj   ZŠ   Veľká   Ida   sa   v tento   deň   zapojí   do   19.   ročníka   celoslovenskej   akcie      Dňa narcisov ,   ktorú   organizuje   Liga   proti   rakovine.    V tento   deň   prebehne      verejno   –   prospešná zbierka, ktorá sa bude realizovať v obci  Veľká Ida, v ZŠ Veľká Ida a v ZŠ Perín. Učitelia    a žiaci,    ktorí    budú    do    realizácie    zapojení,    budú    označení    identifikačným preukazom a pokladničkou.   Vhodením    dobrovoľného    príspevku    do    pokladničky    dobrovoľníkov    Dňa    narcisov pomôžete  onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. A  keďže už máme aj hodnotenie akcie od organizátorov, dovoľujeme si pripojiť aj ich poďakovanie Vám, ktorí ste sa neváhali do tejto zbierky zapojiť a pripli si žltý narcis, ktorý ponúkali žiaci  ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Výnos našej zbierky bol 286,40 eur. Ďakujeme všetkým.
  - Poďakovanie ZŠ Veľká Ida 
  - Ďakovný list - 2015 
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.