Základná škola Veľká Ida
Deň učiteľov
Aktualizované: 29.04.2015
Deň učiteľov V druhej polovici marca sa žiaci I. a II. stupňa v popoludňajších hodinách pravidelne stretávali pod vedením Mgr. Radvanovej a PaedDr. Horvátha, aby vyrobili pre všetkých učiteľov našej školy krásne pozdravy ako prejav svojho poďakovania. Žiaci za pomoci učiteľov povolili uzdu svojej fantázii a vytvorili krásne pozdravy ozdobené suchými či papierovými kvetmi, stuhami, doplnili ich krátkymi veršíkmi a deň pred sviatkom všetkých učiteľov ich obdarili svojimi výtvormi. Naši učitelia si oficiálne pripomenuli Deň učiteľov 9. apríla, kedy sa stretli v školskej jedálni, aby si pripomenuli tento významný deň. Dňa učiteľov sa zúčastnili aj čelní predstavitelia obce na čele s pánom starostom MVDr. Beluscsákom, ktorý pozdravil našich učiteľov vrelými slovami a odovzdal každému z učiteľov pekný kvet. Stretnutie sa nezaobišlo ani bez pekných slov v podobe príhovoru pani riaditeľky školy, bolo plné kvetov i objatí, lebo na toto slávnostné posedenie boli pozvaní aj učitelia, ktorí trávia svoj čas na zaslúženom odpočinku. Aj im sa ušli pekné pozdravy a stretnutie ozvláštnil aj pozdrav v podobe kultúrneho programu, ktorý so žiakmi I. a II. stupňa pripravila PaedDr. Gálová. Všetkým učiteľom, ktorí sa na príprave Dňa učiteľov podieľali, ďakujeme a zvlášť ďakujeme všetkým žiakom za úprimné blahoželania ku Dňu učiteľov, ktoré pre nás  povzbudením do ďalšej práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.