Základná škola Veľká Ida
Deň učiteľov
Aktualizované: 29.04.2015
Deň  učiteľov    V druhej   polovici   marca   sa   žiaci   I.   a II.   stupňa   v popoludňajších   hodinách   pravidelne stretávali   pod   vedením   Mgr.   Radvanovej   a PaedDr.   Horvátha,   aby      vyrobili   pre   všetkých   učiteľov našej školy krásne pozdravy ako prejav svojho poďakovania. Žiaci   za   pomoci   učiteľov   povolili   uzdu   svojej   fantázii   a vytvorili   krásne   pozdravy ozdobené   suchými   či   papierovými   kvetmi,   stuhami,   doplnili   ich   krátkymi   veršíkmi   a deň   pred sviatkom všetkých učiteľov ich obdarili svojimi výtvormi. Naši   učitelia   si   oficiálne   pripomenuli   Deň   učiteľov   9.   apríla,   kedy   sa   stretli   v školskej jedálni,   aby   si   pripomenuli   tento   významný   deň.   Dňa   učiteľov   sa   zúčastnili   aj   čelní   predstavitelia obce   na   čele   s pánom   starostom   MVDr.   Beluscsákom,   ktorý   pozdravil   našich   učiteľov   vrelými slovami a odovzdal každému z učiteľov pekný kvet.    Stretnutie   sa   nezaobišlo   ani   bez   pekných   slov   v podobe   príhovoru   pani   riaditeľky školy,   bolo   plné   kvetov   i objatí,   lebo   na   toto   slávnostné   posedenie   boli   pozvaní   aj   učitelia,   ktorí   trávia   svoj   čas   na   zaslúženom   odpočinku.   Aj   im   sa   ušli   pekné   pozdravy   a stretnutie   ozvláštnil   aj pozdrav v podobe kultúrneho programu, ktorý so žiakmi I. a II. stupňa pripravila PaedDr. Gálová. Všetkým   učiteľom,   ktorí   sa   na   príprave   Dňa   učiteľov   podieľali,   ďakujeme   a zvlášť ďakujeme    všetkým    žiakom    za    úprimné    blahoželania    ku    Dňu    učiteľov,    ktoré    sú    pre    nás  povzbudením do ďalšej práce.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.