Základná škola Veľká Ida
Deň zdravej výživy
Aktualizované: 06.11.2014
Dňa 27. októbra 2014 sa v našej škole pri príležitosti ,,Dňa zdravej výživy“ realizovalo zaujímavé dopoludnie. V tento deň si žiaci a učitelia našej školy mali možnosť zakúpiť v školskej jedálni chlebíčky s akoukoľvek zdravou nátierkou, ktoré žiakom predávali pod vedením p. učiteľky Černej žiačky deviateho ročníka. Zároveň v školskej jedálni prebiehala súťaž o prípravu najzdravšieho jedla. V tejto súťaži súťažili vybrané družstvá žiakov našej školy, a to pod vedením p. učiteľky Kissovej. V závere súťaže bol každý účastník odmenený ,,rádom zlatej varešky“, ktorú im odovzdala p. riaditeľka spolu s pani zástupkyňou Diškantovou. Po zakúpení chlebíčkov mali žiaci možnosť absolvovať v školskej kuchynke prednášku o výrobe domáceho chleba, ktorý mali možnosť aj ochutnať. Zaujímavosti o príprave tohto každodenného pokrmu pre žiakov a učiteľov pripravila p. učiteľka Salaiová. P. učiteľka Feliksová so žiakmi školy v školskej knižnici pripravovala plagáty na tému ,,Zdravá výživa“. Tento zaujímavý a netradičný deň sme ukončili v školskej jedálni pri chutnom zdravom obede, ktorý pre nás pripravili tety kuchárky. Týmto sa chceme poďakovať učiteľom, ktorí pripravili perfektné nátierky, žiakom, ktorí si chlebíčky zakúpili, vedeniu školy, ktoré nám umožnilo zorganizovať akciu, pani kuchárkam za chutný obed a organizátorom ,,Dňa zdravej výživy“. Na túto akciu sa tešíme opäť o rok.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.