Základná škola Veľká Ida
Deň Zeme - ochrana životného prostredia
Aktualizované: 02.06.2015
                                                  Deň  Zeme – 24. máj 2015 Už    tradične    si    22.    apríla    celý    svet    pripomína    Deň    Zeme .     Práve v tento   deň   vedci,   hlavne   ekológovia   z USA   ovplyvnení   fotografickými   a telegrafickými      snímkami      z kozmu      dokumentujúcimi      krehkosť      a zraniteľnosť   Zeme,   demonštračne   vyzvali   celý   svet   k       spoločnej   ochrane Zeme a k ochrane všetkého, čo ju robí jedinečnou. Naša   škola   si   tento   deň   pripomenula   24.   mája   2015    .   V rámci   tohto dňa   sa   všetci   žiaci      spolu   s pedagogickým   zborom   a vedením   školy      tiež snažili   prispieť   k zveľadeniu      našej   krásnej   planéty,      a to   hlavne      skrášlením   interiéru   školy a jej   okolia.   Nechýbalo   ani   vysadenie   zeleniny   na   školskom   pozemku,   na   ktorej   si   určite pochutíme   v nasledujúcich   mesiacoch   v podobe      chutných   jedál,   ktoré   nám   pripravia   naše šikovné   tety   kuchárky.   Okrem   toho   pani   učiteľky   I.   stupňa   pripravili   pre   svojich   žiakov     náučnú hodinu zameranú na nevyhnutnosť ochrany životného prostredia.  V závere   dňa   sme   sa   zhodli   na   tom,   že   aj   naďalej   sa   budeme   snažiť   hľadať   neustále nové spôsoby ochrany a zveľaďovania našej  matky Zeme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.