Základná škola Veľká Ida
Deň Zeme - ochrana životného prostredia
Aktualizované: 02.06.2015
Deň Zeme – 24. máj 2015 tradične si 22. apríla celý svet pripomína Deň Zeme . Práve v tento deň vedci, hlavne ekológovia z USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali celý svet spoločnej ochrane Zeme a k ochrane všetkého, čo ju robí jedinečnou. Naša škola si tento deň pripomenula 24. mája 2015 . V rámci tohto dňa sa všetci žiaci spolu s pedagogickým zborom a vedením školy tiež snažili prispieť k zveľadeniu našej krásnej planéty, a to hlavne skrášlením interiéru školy a jej okolia. Nechýbalo ani vysadenie zeleniny na školskom pozemku, na ktorej si určite pochutíme v nasledujúcich mesiacoch v podobe chutných jedál, ktoré nám pripravia naše šikovné tety kuchárky. Okrem toho pani učiteľky I. stupňa pripravili pre svojich žiakov náučnú hodinu zameranú na nevyhnutnosť ochrany životného prostredia. V závere dňa sme sa zhodli na tom, že aj naďalej sa budeme snažiť hľadať neustále nové spôsoby ochrany a zveľaďovania našej matky Zeme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.