Základná škola Veľká Ida
Deň Zeme – ČISTÁ VODA
Aktualizované: 29.04.2015
                                       Deň Zeme – ČISTÁ VODA Všetkým   sa   nám   páči,   keď   máme   okolo   seba      poriadok   a čisto.   Aby   to   tak bolo,   musíme   sa   o to   pričiniť   všetci   a stále.   Aj   my   žiaci   nultého   ročníka   to   vieme.   Spoločne   sme   si   pozreli   peknú   rozprávku   o krtkovi,   pri   ktorej   sme   sa dozvedeli,   že   nielen   my   potrebujeme   piť   vodu.   Aj   kvietky   a rastliny   potrebujú vodu,   aby   mohli   zdravo   žiť.      Neskôr   nám   pani   učiteľka   premietla   hádanky,   z ktorých   sme   sa   dozvedeli,   čo   všetko   treba   s vodou   urobiť,   aby   sme   mohli   vykúpať   tučniačika,      ale   aj seba.   Dozvedeli   sme   sa,   ako   slniečko   s mráčikmi   urobí   vodu   a aj   to,   že   túto   vodu   treba   priviesť   domov     a potom   vyčistiť   v čističke.   No   a celkom   nakoniec   sme   si   vyberali,   ktorú   vodu   by   sme   chceli   piť, špinavú   alebo   čistú,   v akej   vode   by   sme   sa   chceli   kúpať,   či   akú   vodu   potrebujú   pre   život   zvieratká. Preto   sme   si      všetci   sľúbili,   že   už   nebudeme   hádzať   smeti   ani   do   potoka,   ani   na   zem,   ale   len   do smetného koša, aby sme mohli piť vodu VžDY LEN ČISTÚ.  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.