Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 16.03.2015
Hviezdoslavov Kubín tradične v marci sa schádzame v priestoroch našej školskej knižnice, aby sme vzdali hold velikánovi našej literatúry Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi a spolu so žiakmi milovníkmi literatúry a recitácie zorganizovali školské kolo recitačnej súťaže. Nebolo tomu inak ani tento rok. 11. marca 2015 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž zorganizovala PaedDr. Helena Hribová, vedúca PK jazykov, ktorá si do poroty pozvala Mgr. Ľubicu Diškantovú, zástupkyňu riaditeľky školy a Mgr. Andreu Fedorovú, vedúcu MZ 2.- 4. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 33 recitátorov, ktorí súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy. Žiaci a ich vyučujúce slovenského jazyka si vybrali hodnotné ukážky zo slovenskej i svetovej literatúry a divákom tak pripravili príjemný umelecký zážitok. Výsledky súťaže sú nasledovné: POÉZIA: 1.kategória: 1.miesto: Patrícia Staňová – II.A 2. miesto: Cynthia Victória Bobalová – II.A 3. miesto: Sára Benӧová – II.A 2.kategória: 1.miesto: Matúš Papernik – VI.A 2. miesto: Michaela Štrompová – VI.A 3. miesto: Dávid Vilinský – VI.A 3.kategória: 1.miesto: neudelené 2. miesto: Štefan Kočiš – VIII.A 3. miesto: Tamara Takáčová – VII.A PRÓZA: 1.kategória: 1.miesto: Patrik Lipták – II.A 2. miesto: Simona Jakelová – III.A 3. miesto: Nikola Lukáčová – II.A Andrea Kundráková – III.A 2.kategória: 1.miesto: Natália Berdisová – V.A 2. miesto: Brigita Harbuľáková – IV.A 3. miesto: Liana Kováčová – IV.A Michaela Humenská – VI.A 3.kategória: 1.miesto: Diana Molitorisová – VIII.A 2. miesto: Noémi Kiglerová – VIII.A 3. miesto: Klaudia Šušňáková – IX.A Sabína Knapová – VIII.A Víťazi nás budú reprezentovať v obvodovom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 9. apríla a 14.apríla 2015 v Košiciach. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.