Základná škola Veľká Ida
Karneval 2015
Aktualizované: 01.03.2015
K arneval 201 5 30. január sa v našej škole niesol v znamení karnevalu , na ktorom sa nám žiaci predstavili v tých najrozlič nejších maskách od výmyslu sveta. Pri pohľade na supermana, bosorky, lesné víly, škriatkov, č i šmolkov sme si absolútne nevedeli predstaviť žiakov, ktorí sa pod maskou skrývali. Okrem skvelej diskotéky si ,,masky“ mohli zasúťažiť v rôznych zaujímavých súťažiach, ktoré nám nepochybne zdvíhali adrenalín v krvi. Súč asťou karneval šou bola aj promenáda masiek, z ktorých boli vybraté tie najkrajšie a ktoré zároveň dostali aj krásnu odmenu. Nechýbala ani tombola, ktor á bola plná skvelých cien. No č o dodať – zábava bola skvelá až do več erných hodín a už teraz sa na ďalší roč ník karnevalu opäť veľmi tešíme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.