Základná škola Veľká Ida
Karneval trochu inak
Aktualizované: 01.03.2015
Karneval trochu inak Vo februári 12.2.2015 si žiaci nultých a druhých roč níkov zatancovali a zasúťažili na karnevale. Bez masiek by však nebol karneval karnevalom. Naši žiaci sa zmenili na zvieratká, filmových hrdinov, rozprávkové bytosti, č ertov, princezné. Kvalitu, originalitu i samotný ná  pad hodnotila porota. Krásne masky sa snažili zaujať nielen farebnosťou , ale aj originálnosťou. Najkrajšia maska karnevalu sa teda vyberala veľmi ťažko. Nakoniec boli najkrajšie masky odmenené krásnou cenou. Vyhrali: 1. Ema Mirgová z 0.C, 2. Timea Horváthová z 2.B, 3. Kristína Morová z 2.C Veselé hry striedali taneč né kolá, masky tancovali a bavili sa  pod vedením Mgr. Radvanovej a PaedDr. Horvátha. Odmenou pre deti boli dobroty , ktoré si vysúťažili v hrách a odmenou pre nás bol ich úsmev na tvári a spokojnosť. Tešíme sa, aké nápady na masky uvidíme o rok!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.