Základná škola Veľká Ida
Medzinárodný deň školských knižníc
Aktualizované: 06.11.2014
Dňa 28.10.2014 sa v našej knižnici uskutočnilo zaujímavé popoludnie pri príležitosti ,,Medzinárodného dňa školských knižníc“. Stretnutie otvorila p. učiteľka Hribová, ktorá na ňom zároveň ako hosťa privítala aj p. zástupkyňu Diškantovú. Po privítaní nasledovala krátka prednáška o knihe, ktorú žiakom sprístupnila p. učiteľka Černá. Po tejto zaujímavej prezentácii si žiaci mali možnosť otestovať svoje vedomosti a fantáziu pri doplňovaní zaujímavých citátov o knihe a rôznych iných praktických aktivitách. Celé toto popoludnie sa nieslo v znamení zábavy, dobrej nálady a úsmevu, preto pevne veríme, že sa pri takejto akcii zúčastníme aj v ďalšom školskom roku.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.