Základná škola Veľká Ida
Návšteva obecnej knižnice
Aktualizované: 29.04.2015
Návšteva obecnej knižnice Pri   príležitosti   mesiaca   knihy   sme   sa   aj   my,   najmladší   žiaci   našej školy,   rozhodli   navštíviť   obecnú   knižnicu   vo   Veľkej   Ide.   Aj   keď sme   ešte   len   nulťáci   a   nevieme   čítať,   do   knižnice   sme   sa   tešili. Našli   sme   tam   veľa   kníh.   Boli   veľké   i malé,   tučné   aj   tenké.   No najviac   nás   potešilo,   že   v nich   boli   aj   pekné   obrázky.   Boli   v nich      farebné   kvietky,   zvieratká a aj    rozprávkové    bytosti,    ktoré    sme    ešte    nepoznali.    Zo    všetkého    najviac    sa    nám    páčila rozprávka   O Slniečku,   ktorú   nám   prečítala   pani   učiteľka   a aj   to,   že   sme   si   mohli   nakoniec pekné slniečko aj sami nakresliť.  A   aj   keď   nám   čas   v knižnici   ubehol   rýchlo   a museli   sme   sa   vrátiť   do   školy,   p.   učiteľka nám   sľúbila,   že   na   budúci   rok   sa   do   knižnice   opäť   vrátime,   aby   sme   si   prečítali   ďalšiu   novú   a zaujímavú rozprávku.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.