Základná škola Veľká Ida
Návšteva rozprávkového predstavenia
Aktualizované: 01.03.2015
Návšteva rozprávkového predstavenia Nielen veľkí, ale aj malí žiaci našej školy sa každoroč ne vyberú s pani uč iteľkami do divadla. Tentoraz si to naplánovali do Štátneho divadla v Košiciach na predstavenie Popoluška. Nielen predstavenie sa deťom páč ilo. Veď poniektorí boli v takom divadle po prvý raz. Uchvátila ich pekná historická budova, a keď do nej vstúpili, páč ilo sa im tam ešte viac. Cez prestávku veru nejedna hlava bola zaklonená dozadu a deti obdivovali lóže č i strop. A keď sa v hľadisku zotmelo, deti sa pohrúžili do deja rozprávky a s Popoluškou prežívali všetky príkoria, ale ako to v rozprávke chodí , i šťastie. A predebatovať zážitky z predstavenia sa vybrali do Aidy, aby urobili sladkú bodku za rozp rávkou. A toto všetko mali na svedomí pani uč iteľka Fedorová, pani uč iteľka Müllerová a pani uč iteľka Hájeková, ktoré tak žiakom II. A, III. A a IV. A spríjemnili 26. január 2015. Ďalšie školské „ dobrodružstvo“ stálo za to.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.