Základná škola Veľká Ida
Noc v knižnici 2015
Aktualizované: 14.06.2015
               Noc  v knižnici  2015 Máte             radi             cestovanie a objavovanie?    Snívali    ste    o tom,    že raz precestujete celý svet? Tento        sen    si    mohol    splniť každý,   kto   sa      29.   mája   2015   v našej škole zúčastnil tradičnej akcie Noc    v     knižnici,     ktorú    sme    začali    slávnostným    pochodom    po    obci,    aby    sme    občanov upovedomili,    čo    sa    v    našej    škole    chystá.    Nechýbalo    skandovanie,    kývanie    okoloidúcim i vytrubovanie   áut.      Po   tomto   úvode    naša   Noc   v knižnici      témou   ktorej   bola   Cesta   okolo   sveta s Willym Fogom  mohla odštartovať. Cestu   okolo   našej   sveta      slávnostne   otvorila   a všetkých   cestovateľov   privítala   naša   pani riaditeľka   v úlohe   staroegyptskej      bohyne   Izis.   Po   tomto   krásnom   ceremoniálnom   akte   sme netrpezlivo   čakali   Williho   Foga   a jeho   asistentku   –   mačku   Rony,   s ktorými   sme   spoločne precestovali    všetky    kontinenty    sveta,    pričom    sme    sa    nezabudli    pokochať    krásami    tých najväčších   a najkrajších   miest   a kútov   Zeme.   Naše   získané   cestovateľské   poznatky   sme   si neskôr   otestovali   v podobe   rôznych   úloh,   za   ktoré   víťazné   družstvo   získalo   kocku   puzzle, ktorú   mali   doplniť      do   skladačky.   Ako   vysvitlo   po   absolvovaní   všetkých   aktivít   časť   skladačky stále   chýbala.   V ďalšej   časti   nášho   nočného   dobrodružstva   sa   žiaci   zúčastnili   čitateľského maratónu    v knižnici,    za    ktorý    získali    účastnícku    pečiatku    a mali    možnosť    zapojiť    sa    do rôznych   aktivít,   ktoré   pre   nich   pripravili   naši   učitelia.   Po   doplnení   energie   v podobe   chutného guláša   našich   cestovateľov   čakalo   vyvrcholenie.      A práve   to   bola   naša   ďalšia   bojová   úloha   kocku   puzzle   sme   museli   hľadať   v jednotlivých   krajinách      v nočnej   hre,   v rámci   ktorej   nás v nich      opäť   čakali   neobyčajné   dobrodružstvá.   Po   nájdení   kocky   puzzle   na   Konci   sveta   našu noc    knižníc    ukončila    naša    bohyňa    Izis    a celému    svetu    sme    z našej    školy    poslali    pozdrav v podobe lampiónov šťastia, pri ktorých určite padlo nejedno želanie. Po rušnej noci si účastníci Noci v knižnici prevzali diplomy i záložky, ktoré im budú tohtoročnú Noc v knižnici pripomínať a my môžeme povedať, že už teraz sa tešíme v ďalšom školskom roku na podobnú akciu a veríme, že nás bude ešte viac.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.