Základná škola Veľká Ida
Ochrana života a zdravia- účelové cvičenie
Aktualizované: 14.06.2015
                Ochrana života a zdravia – didaktické hry a účelové cvičenie    V dňoch   20.   a   21.   mája      2015   sa   v našej   škole   niesol   v znamení   didaktických   hier a účelového   cvičenia.   20.   mája   sme   absolvovali   teoretickú   prípravu   a na   druhý   deň   sme   prišli do   školy   športovo   oblečení,   aby   sme   sa   zúčastnili   účelového   cvičenia,   ktoré   mal   na   starosti pán učiteľ Strýčko ako vedúci štábu CO. Okrem   vyhlásenej   evakuácie   celej   školy,   počas   ktorej   sme   sa   museli   čo   najrýchlejšie dostať   von   z budovy,   sme   sa   zúčastnili   športovo   –   branných   aktivít,   ako   bolo   lezenie   po   lane, absolvovali   sme   topografický   výcvik   a   aj   zdravotnú   prípravu,   na   ktorej   nám   p.   uč.   Černá ukázala   základné   postupy   ošetrovania   rôznych   poranení.   Po   tejto   zaujímavej   prednáške   nás čakali      aj   rôzne   súťaže   ako   napríklad   skok   vo   vreci,   bicyklovanie,   hod   loptičkou,   ktoré   pre   nás pripravil   Vojenský   útvar   Veľká   Ida.   Po   týchto   aktivitách   sme   ešte   pokračovali   v putovaní našou   krásnou      prírodou,   avšak   počasie   nám   veľmi   neprialo,   a tak   sme   sa   počas   mierneho pršania na chvíľu vrátili do školy, kde pre nás učitelia pripravili rôzne aktivity. V závere   tohto   dňa   p.   uč.   Strýčko   vyhodnotil   súťažné   disciplíny,   vyhlásil   ich   víťazov a všetci príjemne unavení sme sa vrátili domov, kde na už  nás čakali  netrpezliví rodičia.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.