Základná škola Veľká Ida
Oslava Mikuláša
Aktualizované: 01.03.2015
Oslava Mikuláša Oslava Mikuláša sa konala už 5. decembra.  Žiaci spolu s triednymi uč iteľmi si pripravili vlastný  program, no na príchod Mikuláša, anjela aj č erta sa  veľmi tešili. A tí do všetkých tried ozaj vstúpili. Okrem  krátkeho rozhovoru ukázali žiaci, že vedia spievať,  recitovať, pohotovo odpovedať na zvedavé otázky a za  to boli odmenen í sladkými cukríkmi. Sladkosti dostali aj od ZRŠ a keďže sa ešte aj navzájom obdarovali, mali toho dosť a každý  bol spokojný
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.