Základná škola Veľká Ida
Pangea
Aktualizované: 16.04.2015
Dňa 12. 3. 2015 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka našej školy zapojili do riešenia úloh súťaže pod názvom Pangea. Ukázali, že aj na našej škole žiaci, ktorí sa bez obáv púšťajú do riešenia zložitých matematických úloh. Na riešenie 25 úloh mali časový  limit 45 minút. Úlohy boli rozdelené do kategórií podľa náročnosti s príslušným počtom bodov. Úspešným riešiteľom bude každý, kto získa aspoň 60 bodov z celkového počtu bodov. Pangei sa zúčastnilo spolu 10 žiakov našej školy. Súťaž pokračuje celoštátnym kolom. Výsledky budú zverejnené do 30.apríla. Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl realizovaná s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Hlavným autorom matematickej olympiády Pangea je nemecké neziskové vzdelávacie združenie so sídlom vo Frankfurte a na Slovensku je hlavným organizátorom súťaže spoločnosť Bystra Education, s.r.o. v Bratislave.      Cieľom tejto súťaže je zjednotiť všetkých žiakov v názore, že matematika môže byť aj zábavná, podporovať logické myslenie žiakov a zároveň zvýšiť ich záujem o matematiku.  A tu sú výsledky, na ktoré sme čakali. Do súťaže sa zapojilo 604 škôl a viac ako 65 000 žiakov. Z našej školy sa najlepšie umiestnila žiačka z 9. ročníka Bernadett Tóthová.
Trieda Meno žiaka Úspešnosť Poradie VII.A Frederika Györgyová 64 9 Nikola Vitániová 56 11 VIII.A Patrik Brezo 48 13 Noémi Kiglerová  28 18 Diana Molitorisová 60 10 IX.A Matúš Végvári 44 15 Nicolas Trembecki 72 8 Erika Urbánová 64 10 Klaudia Šušňáková 60 11 Bernadett Tóthová 76 7
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.