Základná škola Veľká Ida
Pangea
Aktualizované: 16.04.2015
                                                                                    Dňa   12.   3.   2015   sa   žiaci   7.,   8.   a   9.   ročníka   našej   školy   zapojili   do   riešenia   úloh      súťaže pod   názvom   Pangea.   Ukázali,   že   aj   na   našej   škole   sú   žiaci,   ktorí   sa   bez   obáv   púšťajú   do riešenia   zložitých   matematických   úloh.   Na   riešenie   25   úloh   mali   časový  limit   45   minút. Úlohy   boli   rozdelené   do   kategórií   podľa   náročnosti   s   príslušným   počtom   bodov.   Úspešným riešiteľom   bude   každý,   kto   získa   aspoň   60   bodov   z   celkového   počtu      bodov.   Pangei   sa zúčastnilo   spolu   10   žiakov   našej   školy.   Súťaž   pokračuje   celoštátnym   kolom.   Výsledky   budú zverejnené do 30.apríla. Pangea   je   celoeurópska   matematická   olympiáda   pre   žiakov   základných   a   stredných škôl   realizovaná   s podporou   Ministerstva   školstva,   vedy,   výskumu   a   športu   SR   a   Fakulty matematiky,    fyziky    a    informatiky    UK    v    Bratislave.    Hlavným    autorom    matematickej olympiády   Pangea   je   nemecké   neziskové   vzdelávacie   združenie      so   sídlom   vo   Frankfurte   a   na Slovensku je hlavným organizátorom súťaže spoločnosť Bystra Education, s.r.o. v Bratislave.      Cieľom   tejto   súťaže   je   zjednotiť   všetkých   žiakov   v   názore,   že   matematika   môže   byť   aj zábavná, podporovať logické myslenie žiakov  a zároveň zvýšiť ich záujem o matematiku.   A tu sú výsledky, na ktoré sme čakali. Do súťaže sa zapojilo 604 škôl a viac ako 65 000 žiakov. Z našej školy  sa najlepšie umiestnila žiačka z 9. ročníka  Bernadett Tóthová.
Trieda Meno žiaka Úspešnosť Poradie VII.A Frederika Györgyová 64 9 Nikola Vitániová 56 11 VIII.A Patrik Brezo 48 13 Noémi Kiglerová  28 18 Diana Molitorisová 60 10 IX.A Matúš Végvári 44 15 Nicolas Trembecki 72 8 Erika Urbánová 64 10 Klaudia Šušňáková 60 11 Bernadett Tóthová 76 7
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.