Základná škola Veľká Ida
Plavecký výcvik
Aktualizované: 16.03.2015
Plavecký výcvik V    októbri    sa    žiaci    prvého    stupňa    zúčastnili    plaveckého    výcviku    pod vedením    pani    učiteliek    Mgr.    B.    Müllerovej a    Mgr.    A.    Fedorovej     a    Mgr.    V. Hájekovej.    Cieľom   plaveckého   výcviku   je   odbúrať   strach   z   vody   a tých,   čo   ho   nemajú,    naučiť     jednotlivé    štýly    plávania    a         postupne    ich    zdokonaľovať.    Ale hlavnou   úlohou   nášho   plaveckého   výcviku      je      vzbudiť   u   detí    nielen   radosť z vody,      ale   aj   z      pohybu    ako takého.  Plavecký   výcvik      sa   už   pomaly   stáva   na   našej   škole   tradíciou.   Veď   tento   rok   prebehol   už   štvrtýkrát a deti aj rodičia si ho pochvaľujú. A my sa už tešíme  na  ďalší školský rok, kedy pre žiakov pripravíme ďalší ročník.    
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.