Základná škola Veľká Ida
Plavecký výcvik
Aktualizované: 16.03.2015
Plavecký výcvik V októbri sa žiaci prvého stupňa zúčastnili plaveckého výcviku pod vedením pani učiteliek Mgr. B. Müllerovej a Mgr. A. Fedorovej  a Mgr. V. Hájekovej. Cieľom plaveckého výcviku je odbúrať strach z vody a tých, čo ho nemajú, naučiť  jednotlivé štýly plávania postupne ich zdokonaľovať. Ale hlavnou úlohou nášho plaveckého výcviku je vzbudiť u detí  nielen radosť z vody, ale aj z pohybu  ako takého. Plavecký výcvik sa pomaly stáva na našej škole tradíciou. Veď tento rok prebehol štvrtýkrát a deti aj rodičia si ho pochvaľujú. A my sa už tešíme  na ďalší školský rok, kedy pre žiakov pripravíme ďalší ročník.  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.