Základná škola Veľká Ida
Posedenie pre dôchodcov
Aktualizované: 01.03.2015
Posedenie pre dôchodcov Pomaly   sa   to   už   stáva   tradíciou,   že   raz   do   roka   sa   pred   Vianocami   stretávajú   naši dôchodcovia     v     priestoroch     školskej     jedálne     našej     základnej     školy.     Spája     ich predvianočné    posedenie,    ktoré    organizuje    starosta    obce,    MVDr.    Július    Beluscsák    v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom.   Ani   záver   roku   2014   nebol   iný.   21.   11.   2014   dôchodcov,   ktorí   pozvanie   prijali ,   čakali slávnostne   vyzdobené   vianočné   stromčeky,   ale   i      darček      v      podobe   kultúrneho      programu.   Ten      zabezpečili         šikovní   žiaci   našej   školy,   ktorí   si   pripravili   jedinečné   vystúpenie   pre   svojich starých      a   prastarých   rodičov.    Vystúpili   v   ňom   starší   aj   mladší   žiaci,   ktorí   si   pripravili prednes   poézie   i   spev   ľudových   piesní   –   a   to   Diana   Molitorisová,   Natália   Berdisová   a Michaela   Štrompová.   Mladší   žiaci   z   II.   A,   III.   A   a   IV.   A   starkých   potešili   ľudovými tancami. Nedá   nám   nespomenúť,   že      počas   celej   akcie   tu   panovala   dobrá   atmosféra,   chutné jedlo,    ktoré    pripravili    naše    pani    kuchárky    a    spoločnosť    rovesníkov,    ktorá    našim starkým    asi    najviac    chýba.    A    tak    mnohých    okrem    pýchy    na    vnúčatká    potešila spoločnosť, s ktorou  si mohli zaspomínať na časy dávno minulé.  Nad   celou   akciou   bdeli   skúsené   pani   učiteľky,   PaedDr.   Hribová   a   Mgr.   Hájeková,   ktoré   sa postarali o bezpečnosť žiakov a odovzdali ich do rúk rodičov.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.