Základná škola Veľká Ida
Slávik našej školy
Aktualizované: 01.03.2015
Slávik našej školy Spievajže, si spievaj, spevavé stvorenie .... Aj takto sme mohli otvoriť spevácku súťaž Slávi k našej školy, ktorá sa konala 17 . 2. 201 5 v III. B triede . Tento rok sme stavili na rómsku pieseň. Nielenže si žiaci po rómsky zaspievali, ale na vystúpenie si organizátorka PaedDr. Agnesa Gálová spolu s Ing. Jozefom Tužinským pozvali miestnych hudobníkov – našich bývalých žiakov – Gipsy Mišo. Ich spev a hra na gitare celú súťaž oživila, spestrila a u našich žiak ov sa rozihrali všetky žilky. Takže experiment sa podaril, súťažiacim sa nechcelo odísť. Do súťaže sa zapojili žiaci I. a II. stupňa základnej školy a žiaci špeciálnych tried.  Súťažiac i spievali podľa svojho výberu buď sólo , alebo vo dvojiciach. Ho ci cieľom súťaže nebolo vyhrať, ale zaspievať si a spevom potešiť ostatných,  porota mala č o robiť, aby vybrala správne. Nakoniec rozhodla takto: I. kategória – I. stupeň - najmladší žiaci: 1. A Kuruová, D Janová, I. A 2. Eugénia Balogová, I. B Iv an Balog, Marián Balog, II. 3. Dominik Jano, II. A Samuel Čisár, III. B II. kategória – ŠT 1. Irena Janová, Romana Janová, VIII. B 2. Rosalinda Kuruová, Angelika Horváthová, IX. ŠT 3. Scarlet Janová, V. B Všetkým výhercom blahoželáme! Ostatným úč astníkom ďakujeme za úč asť a tým, ktorí nenabrali odvahu prihlásiť sa do súťaže tento rok, želáme, aby o rok neváhali. Veď možno to budú oni, ktorí sa porote najviac zapáč ia.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.