Základná škola Veľká Ida
Športový deň
Aktualizované: 29.04.2015
    ŠPORTOVÝ DEŇ                                                                                                                                                                                                          Deň,   s dátumom   17.   4.   2015      bol   na   našej   škole mimoriadne   vydarený.   Práve         tento   deň      bol   v našej škole   bol   vyhlásený   za   DEŇ   ŠPORTU.   Tešili   sa   z neho   všetci   žiaci.   Starší   žiaci   mali   za   úlohu, veľmi   príjemnú,   poriadne   si   zašportovať   .   V telocvični   sa   preto   postupne   vystriedali   všetci žiaci   druhého   stupňa.   Každý   ročník   si   na   jednej      vyučovacej   hodine   zahral   svoju   obľúbenú loptovú   hru.   Kým   mladší   žiaci   sa   venovali   prehadzovanej,   starším   žiakom   sa   páčil   volejbal. Obe   loptové   hry   priniesli   žiakom   potešenie   a radosť,   o to   viac,   že   v tomto   prípade   nebolo dôležité, kto vyhrá, ale to, že si všetci príjemne zašportovali.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.