Základná škola Veľká Ida
Svetový deň vody
Aktualizované: 24.05.2015
Svetový deň vody Voda   je   v   prírode   veľmi   dôležitá. Voda   -   znamená   život pre   ľudí,   rastliny   a   živočíchy   na   celej   našej   planéte.   Bez   nej   si   náš život nevieme vôbec predstaviť.   Aj   pre   túto   dôležitosť   vody   pre   život   človeka   si   žiaci   špeciálnych   tried   ZŠ   Veľká   Ida. pripomenuli   Svetový   deň   vody   svojimi   výtvarnými   prácami   na   tému   "Voda."   Do   akcie   sa   zapojili všetky    špeciálne    triedy.    Najlepšie    výtvarné    práce     žiakov    sú    vystavené     pred    jednotlivými špeciálnymi triedami. Zodpovedná za akciu:  Mgr. Monika Sabolová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.