Základná škola Veľká Ida
Svetový deň vody
Aktualizované: 24.05.2015
Svetový deň vody Voda je v prírode veľmi dôležitá. Voda - znamená život pre ľudí, rastliny a živočíchy na celej našej planéte. Bez nej si náš život nevieme vôbec predstaviť.   Aj pre túto dôležitosť vody pre život človeka si žiaci špeciálnych tried Veľká Ida. pripomenuli Svetový deň vody svojimi výtvarnými prácami na tému "Voda." Do akcie sa zapojili všetky špeciálne triedy. Najlepšie výtvarné práce  žiakov vystavené  pred jednotlivými špeciálnymi triedami. Zodpovedná za akciu:  Mgr. Monika Sabolová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.