Základná škola Veľká Ida
Aktualizované: 29.10.2014
Tekviciáda
    Tekviciáda Jeseň   –   pani   bohatá,   sfarbila   do   zlata   nielen stromy,    ale    aj    dopriala    zlatej    farby    i    hlávkam tekvíc. A   tak   sme   si   dňa   23.   10.   2014   zasúťažili   vo vyrezávaní   tekvíc.   Tekviciády   sa   zúčastnili   starší   i mladší   žiaci   a   z   vyrezaných   hlávok   súťažiaci   za pomoci   učiteľov   vyzdobili   vstupnú   chodbu   školy   a z vyrezaných tekvíc pripravili výstavku. A   aby   nebodaj   nedošlo   k   úrazu,   patronát   nad   tekviciádou   mali   :   Mgr.   Radvanová   a   PaedDr. Horváth .                                                                                                                                                      
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.