Základná škola Veľká Ida
Testovanie 9
Aktualizované: 16.04.2015
Testovanie 9 - 2015 Aj naša škola sa v tomto školskom roku zaradila medzi cca 200 certifikačných škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval Testovanie 5 -2014 pre žiakov 5. ročníka a Testovanie 9 - 2015 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z.         Vzhľadom k tomu, že žiaci našej školy majú možnosť vykonávať Testovanie 9 aj elektronickou formou v systéme e-Test, tzv. E-Testovanie 9, sa záujemcovia o túto formu testovania zapojili dňa 25. marca 2015 do skúšobného testovania s názvom Generálna skúška E-Testovania 9 2015 pre školy s vyučovacím jazykom slovenským. Cieľom generálnej skúšky bolo vyskúšať si všetky postupy a procesy, ktoré sa vyskytnú aj v ostrom E-Testovaní 9. Generálnej skúšky sa zúčastnilo 12 žiakov 9. ročníka. Je už len na žiakoch a ich rodičoch, pre ktorú formu ostrého Testovania 9, ktoré sa bude konať dňa 15. apríla 2015, sa rozhodnú.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.