Základná škola Veľká Ida
Týždeň slovenských knižníc
Aktualizované: 16.04.2014
                          Týždeň slovenských knižníc  Aj   v tomto   školskom   roku      sa   v našej   školskej   knižnici konali   pri   príležitosti   ,,Týždňa   slovenských   knižníc“      -   23.   –   27. marca   2015   -      popoludňajšie   aktivity,   ktoré   pre   žiakov   pripravila p. uč. Hribová a p. uč. Černá. Žiaci   spolu   s učiteľkami   navštívili   kráľovstvo,   v ktorom vládne    KNIHA ,    a so        sebou        si    vzali    iba    tri    kľúčiky    –    zvedavosť,    radosť    z čítania a predstavivosť .   A výlet   do   viac   či   menej   známej   krajiny   sa   mohol   začať. V      priestoroch knižného kráľovstva sa žiaci dozvedeli  o knihách i o všetkom, čo sa v tejto krajine kníh deje.   V rámci    týchto    zaujímavých    popoludní    sa    žiaci    mali    možnosť    dozvedieť    viac      informácií   o vzniku   kníh   i o   zaujímavostiach   zo   sveta   knižníc.   Získané   vedomosti   si   overili v súťažnej   hre   ,,Staň   sa   milionárom“    a svoju   fantáziu   žiaci   uplatnili   pri   písaní   a dokončovaní zábavných      príbehov.   Okrem   toho   sa   zahrali   hru   Malý   detektív ,   v ktorej   úlohou   žiakov      bolo     v knižnici   vypátrať   všetky   knihy,   v ktorých   názve   sa   vyskytuje   číslovka,   ale   aj   hru   Malý rečník,     v ktorej    ich    úlohou    bolo        prezentovať    vlastný    projekt    o rozprávke.    Žiaci        so zapojených   tried   získali   diplom,   ktorý   si      umiestnia   na   nástenke,   aby   im   pripomínal   tieto zábavné popoludnia. Ani   sme   sa   nenazdali,   a   ,,Týždeň   slovenských   knižníc“   sa   priblížil   ku   koncu.   Už   teraz sa na takúto školskú akciu tešíme opäť o rok.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.