Základná škola Veľká Ida
Týždeň slovenských knižníc
Aktualizované: 16.04.2014
Týždeň slovenských knižníc Aj v tomto školskom roku sa v našej školskej knižnici konali pri príležitosti ,,Týždňa slovenských knižníc“ - 23. 27. marca 2015 - popoludňajšie aktivity, ktoré pre žiakov pripravila p. uč. Hribová a p. uč. Černá. Žiaci spolu s učiteľkami navštívili kráľovstvo, v ktorom vládne KNIHA , a so sebou si vzali iba tri kľúčiky zvedavosť, radosť z čítania a predstavivosť . A výlet do viac či menej známej krajiny sa mohol začať. V priestoroch knižného kráľovstva sa žiaci dozvedeli o knihách i o všetkom, čo sa v tejto krajine kníh deje.   V rámci týchto zaujímavých popoludní sa žiaci mali možnosť dozvedieť viac informácií o vzniku kníh i o zaujímavostiach zo sveta knižníc. Získané vedomosti si overili v súťažnej hre ,,Staň sa milionárom“ a svoju fantáziu žiaci uplatnili pri písaní a dokončovaní zábavných príbehov. Okrem toho sa zahrali hru Malý detektív , v ktorej úlohou žiakov bolo v knižnici vypátrať všetky knihy, v ktorých názve sa vyskytuje číslovka, ale aj hru Malý rečník, v ktorej ich úlohou bolo prezentovať vlastný projekt o rozprávke. Žiaci so zapojených tried získali diplom, ktorý si umiestnia na nástenke, aby im pripomínal tieto zábavné popoludnia. Ani sme sa nenazdali, a ,,Týždeň slovenských knižníc“ sa priblížil ku koncu. teraz sa na takúto školskú akciu tešíme opäť o rok.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.